Uzyskaj 100% dofinansowania z Unii Europejskiej na istniejące lub otwierające się przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego

Chcesz otworzyć bądź rozwijać swoje przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, chcesz zrealizować swój pomysł na biznes i uzyskać 100 % dofinansowania z Unii Europejskiej, skorzystaj z programu unijnego, który pomoże Ci w utworzeniu przedszkola (w tym również innych form wychowania przedszkolnego na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich) oraz w uzyskaniu wsparcia dla już istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. wsparcie dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zagrożonych likwidacją, wydłużenie godzin pracy, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu itp.

Projekt unijny dofinansowany jest w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% z krajowego wkładu publicznego.

Minimalna kwota dofinansowania projektu wynosi – 50.000,00 zł.

W ramach projektu można finansować np.:
1) Zajęcia z logopedą.
2) Zajęcia korekcyjno – gimnastyczno – fizyczne.
3) Język angielski.
4) Warsztaty plastyczno – teatralne.
5) Zajęcia muzyczno – taneczne.
6) Wyjazdy i wycieczki.
7) Integrujące imprezy okolicznościowe

Można też 10 % planowanej inwestycji przeznaczyć na zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu np. tablic interaktywnych, komputerów, zabawek itp.

Jesli potrzebujesz pomocy w przygotowywaniu projektu i jego realizacji zadzwoń na numer 77 5545600. Konsultant zaprzyjaźnionej firmy PMK z pewnością odpowie na każde pytanie. Pamiętaj o podaniu hasła:  edusklep.pl 🙂