„Dni Nauki i Kultury 2012” podziękowanie od Publicznego Gimnazjum nr 1 w Opolu

Otrzymaliśmy podziękowanie za wsparcie działań edukacyjno-kulturalnych w ramach „Dni Nauki i Kultury” zorganizowanych przez Publiczne Gimnazjum nr 1 pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego.

W ramach przedsięwzięcia uczniowie gimnazjum uczestniczyli w szeregu spotkań, warsztatach z ludźmi o ciekawych zainteresowaniach. Było spotkanie z aktorem z Teatru im. J. Kochanowskiego p. A. Jakubczykiem, były warsztaty lepienia przedmiotów z gliny z p. A. Bielecką. Uczniowie poznali sztukę batiku. Były spotkania z pracownikami Uniwersytetu Opolskiego prof. T. Smolińską, dr. A. Wiercińskim, Biblioteki Austriackiej p. M. Wójcik – Bednarz i Miejskiej Biblioteki Publicznej, którzy opowiadali o swoich pasjach.

Zorganizowano 10 konkursów tematycznych dla uczniów z gimnazjów i szkół podstawowych miasta Opola i okolic. Można się było w nich wykazać zdolnościami aktorskimi, literackimi, wokalnymi, matematycznymi, malarskimi, technicznymi, znajomością fizyki i języków obcych, pomysłowością i kreatywnością.

Kryteria wyboru tablicy interaktywnej – nie daj się nabić w butelkę!

Niedługo rusza program „Cyfrowa Szkoła”, dyrektorzy szkół staną między innymi przed dylematem jaką tablicę interaktywną wybrać. Na rynku jest sporo tańszych i droższych pozycji, warto jednak dokładnie przyjrzeć się ofercie i przemyśleć zakup tak, aby w przyszłości nie żałować swojego wyboru. Aby pomóc Państwu w wyborze przedstawiamy główne kryteria, jakimi należy się kierować przy zakupie tablic interaktywnych.

1. Stosunek ceny do jakości

Najczęściej szukamy produktu o maksymalnej funkcjonalności i trwałości, a jednocześnie jak najtańszego. Rozumiemy doskonale, że budżet szkoły zawsze jest ograniczony, a potrzeb jest więcej niż funduszy, jednak w przypadku tablic interaktywnych wybór taniej pozycji ma podwójne dno. Często okazuje się, cena takiej tablicy przez cały okres użytkowania staje się dużo wyższa. Pamiętajmy, że inwestycja nie zawsze spłaca się na początku, jeśli wybierzemy tablicę wykonaną z dobrych komponentów, trwałą, od uznanego producenta, na pewno zapłacimy więcej, ale za to mamy długą gwarancję oraz pewność, że tablica będzie nam służyła latami nawet przy bardzo częstym użytkowaniu. Natomiast przy wyborze tańszej opcji po pewnym czasie okazuje się, że nie tylko nie mamy możliwości zareklamować tablicy (bo producent zniknął już z rynku), ale nawet nie jest możliwa jej naprawa. Nie pozostaje nam nic innego jak zakup nowego sprzętu.

2. Trwałość

Wiadomo, że w szkole tablica jest narażona na różnego rodzaju drobne uszkodzenia i zarysowania. Trzeba się upewnić, że tablica po zarysowaniu powierzchni nadal będzie sprawnie funkcjonować. Taką gwarancję daje producent tablic Qomo. Inną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę jest to, czy tablica jest obsługiwana tylko za pomocą specjalnego urządzenia (które w przypadku zgubienia lub zniszczenia, czyni tablicę zupełnie niezdatną do użytku, a jego wymiana jest droga), czy można używać zwykłych pisaków przeznaczonych do tablic. Ważne jest też sprawdzenie ile lat gwarancji daje producent.

3. Łatwość użytkowania

Aby tablica dobrze służyła zarówno nauczycielowi jak i uczniom, należy dowiedzieć się, jakie oprogramowanie jest dołączone do produktu. Często zdarza się, że producenci do samej tablicy dołączają tylko okrojoną wersję oprogramowania, a kolejne moduły trzeba osobno dokupić. Należy dokładnie sprawdzić co wchodzi w skład pakietu sprzedawanego z tablicą.

782766_8

Jeśli mają Państwo więcej pytań odnośnie tablic, chętnie udzielimy wyczerpujących odpowiedzi. Prosimy o kontakt.

Cyfrowa szkoła

Już od marca 2012 roku rusza nowy program MEN Cyfrowa szkoła. Program ma na celu osiągnięcie przez około 400 szkół ze wszystkich województw w Polsce funkcjonalności szkół cyfrowych. Na realizację przedsięwzięcia Ministerstwo planuje przeznaczyć 50 mln zł.
Przedsięwzięcie obejmuje 4 obszary:

– e-nauczyciel – przygotowanie nauczycieli do komunikowania się z uczniami i rodzicami oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

– e-zasoby edukacyjne (e-podręcznik) – uzupełnieniem oferty elektronicznych zasobów informacyjnych oraz zapewnienie dostępu do bezpłatnych e-podręczników

– e-szkoła – zapewnienie szkołom nowoczesnych pomocy dydaktycznych takich jak tablice interaktywne czy laptopy

– e-uczeń – zapewnienie uczniom, szczególnie tym zagrożonym cyfrowym wykluczeniem, dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Celem programu jest rozwijanie kompetencji zarówno nauczycieli jak i uczniów w zakresie stosowania technologii informatyczno-komunikacyjnych w komunikacji oraz przystosowanie tych grup do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

Organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe będą mogły składać wnioski o wsparcie finansowe na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych m.in. przenośnych urządzeń komputerowych dla nauczycieli i uczniów, umożliwiających realizację programu nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Nauczyciele szkół zakwalifikowanych do programu będą zobowiązani do samokształcenia w organizowanych przez e-moderatorów międzyszkolnych sieciach nauczycieli. Obowiązkowe będzie też organizowanie lekcji otwartych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Zakończenie realizacji programu jest przewidziane na czerwiec 2013 roku.