Cyfrowa szkoła

Już od marca 2012 roku rusza nowy program MEN Cyfrowa szkoła. Program ma na celu osiągnięcie przez około 400 szkół ze wszystkich województw w Polsce funkcjonalności szkół cyfrowych. Na realizację przedsięwzięcia Ministerstwo planuje przeznaczyć 50 mln zł.
Przedsięwzięcie obejmuje 4 obszary:

– e-nauczyciel – przygotowanie nauczycieli do komunikowania się z uczniami i rodzicami oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

– e-zasoby edukacyjne (e-podręcznik) – uzupełnieniem oferty elektronicznych zasobów informacyjnych oraz zapewnienie dostępu do bezpłatnych e-podręczników

– e-szkoła – zapewnienie szkołom nowoczesnych pomocy dydaktycznych takich jak tablice interaktywne czy laptopy

– e-uczeń – zapewnienie uczniom, szczególnie tym zagrożonym cyfrowym wykluczeniem, dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Celem programu jest rozwijanie kompetencji zarówno nauczycieli jak i uczniów w zakresie stosowania technologii informatyczno-komunikacyjnych w komunikacji oraz przystosowanie tych grup do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

Organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe będą mogły składać wnioski o wsparcie finansowe na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych m.in. przenośnych urządzeń komputerowych dla nauczycieli i uczniów, umożliwiających realizację programu nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Nauczyciele szkół zakwalifikowanych do programu będą zobowiązani do samokształcenia w organizowanych przez e-moderatorów międzyszkolnych sieciach nauczycieli. Obowiązkowe będzie też organizowanie lekcji otwartych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Zakończenie realizacji programu jest przewidziane na czerwiec 2013 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *