Nowości od YDP. eduSensus Matematyka.

EduSensus Matematyka – terapia pedagogiczna. MatŚwiat – program do diagnozy i terapii specyficznych trudności w nauce matematyki

Matematyka nie tylko rozwija umiejętność logicznego myślenia i kształtuje wnioskowanie przyczynowo-skutkowe, ale także pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy rządzące światem. Badania pokazują, że zdolności matematyczne w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej determinują rozwój technologiczny oraz są kluczowym czynnikiem konkurencyjności gospodarek w ujęciu globalnym. Metodyka nauczania matematyki w szkole jest oparta na ćwiczeniach i wymaga wyjątkowej systematyczności, ponieważ solidne opanowanie pierwszej partii materiału determinuje możliwość zrozumienia kolejnej. Niestety, wiele dzieci, z bardzo różnych względów, ma kłopoty z opanowaniem wiedzy matematycznej. Niektóre po prostu nie lubią tego przedmiotu, inne nie opanowały dostatecznie podstaw i w rezultacie mają trudności z ogarnięciem następnych partii materiału. Istnieje także niemała grupa osób ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki, nazywanymi dyskalkulią.

Dla wszystkich tych dzieci oraz dla ich nauczycieli firma Young Digital Planet przygotowała kolejny produkt z serii eduSensus Matematyka – terapia pedagogiczna. MatŚwiat.

Produkt ten, należący do znanej serii eduSensus, składa się z pięciu programów, które powstały z myślą o rozwijaniu zdolności matematycznych wśród dzieci w wieku od 6 do 11 lat:

* Matematyka – terapia pedagogiczna. MatŚwiat część 1 Europa
Działania na liczbach 1–20

* Matematyka – terapia pedagogiczna. MatŚwiat część 2 Afryka
Działania na liczbach do 100

* Matematyka – terapia pedagogiczna. MatŚwiat część 3 Azja
Działania na liczbach do 1000

* Matematyka – terapia pedagogiczna. MatŚwiat część 4 Ameryka Północna
Działania na liczbach wielocyfrowych. Ułamki dziesiętne

* Matematyka – terapia pedagogiczna. MatŚwiat część 5 Australia
Działania na liczbach wielocyfrowych. Ułamki, procenty, czas, miary i wagi

Materiał zgromadzony w programach doskonale uzupełnia zajęcia programowe w szkole podstawowej. Stanowi jednocześnie idealne narzędzie pracy na zajęciach rewalidacyjnych oraz korekcyjno-kompensacyjnych z uwagi na unikatową, starannie przemyślaną konstrukcję programu. Bogaty pakiet ćwiczeń pozwala w sposób wyczerpujący zrozumieć dane zjawisko i opanować odpowiadające mu działanie matematyczne nawet bardzo opornym uczniom oraz dzieciom z dyskalkulią.

Niezwykle przydatna Aplikacja nauczycielska umożliwia pedagogowi wykonanie kompletnej diagnozy trudności matematycznych, dostosowanie programu do określonej grupy uczniów oraz kontrolowanie wyników ich pracy i postępów. Produkt przygotowany został w atrakcyjnej, kolorowej formie gier i zabaw matematycznych, dzięki czemu uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach z jego wykorzystaniem. Rozbudowany system motywacyjny i szereg zasobów multimedialnych dostępnych w produkcie dodatkowo ułatwiają pracę nauczyciela, który dostaje do ręki kompleksowy produkt spełniający zarówno oczekiwania jego, jak i uczniów.

Programy z serii Matematyka – terapia pedagogiczna. MatŚwiat to atrakcyjne i skuteczne narzędzie pracy dla innowacyjnego pedagoga, które wspiera nauczanie matematyki w zakresie podstawowym. Dzięki nim możliwe jest obudzenie prawdziwej matematycznej pasji w każdym dziecku.

EduSensus Matematyka – terapia pedagogiczna uznane zostało za wyrób medyczny. Spełnia on wymagania Europejskiej Dyrektywy dla Wyrobów Medycznych 93/42/EEC i odpowiadającej jej polskiej normy PN-EN ISO 13485-2005.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *