Uzyskaj 100% dofinansowania z Unii Europejskiej na istniejące lub otwierające się przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego

Chcesz otworzyć bądź rozwijać swoje przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, chcesz zrealizować swój pomysł na biznes i uzyskać 100 % dofinansowania z Unii Europejskiej, skorzystaj z programu unijnego, który pomoże Ci w utworzeniu przedszkola (w tym również innych form wychowania przedszkolnego na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich) oraz w uzyskaniu wsparcia dla już istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. wsparcie dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zagrożonych likwidacją, wydłużenie godzin pracy, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu itp.

Projekt unijny dofinansowany jest w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% z krajowego wkładu publicznego.

Minimalna kwota dofinansowania projektu wynosi – 50.000,00 zł.

W ramach projektu można finansować np.:
1) Zajęcia z logopedą.
2) Zajęcia korekcyjno – gimnastyczno – fizyczne.
3) Język angielski.
4) Warsztaty plastyczno – teatralne.
5) Zajęcia muzyczno – taneczne.
6) Wyjazdy i wycieczki.
7) Integrujące imprezy okolicznościowe

Można też 10 % planowanej inwestycji przeznaczyć na zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu np. tablic interaktywnych, komputerów, zabawek itp.

Jesli potrzebujesz pomocy w przygotowywaniu projektu i jego realizacji zadzwoń na numer 77 5545600. Konsultant zaprzyjaźnionej firmy PMK z pewnością odpowie na każde pytanie. Pamiętaj o podaniu hasła:  edusklep.pl 🙂

Hurtowe dodawanie towarów do koszyka

Udostępniliśmy nową funkcjonalność platformy edusklep.pl polegającą na możliwości hurtowego dodania do koszyka towarów. Funkcjonalność ta ucieszy z pewnością tych z Was którzy korzystają z naszego katalogu i chcą w szybki sposób dodać towary do koszyka.

Żeby skorzystać z nowej funkcjonalności należy na stronie koszyka w edusklep.pl wcisnąć link 'Dodaj towary'.

dodaj_towary_1

Pojawią się pola pozwalające na hurtowe wprowadzenie towarów.

dodaj_towary_2

Aby dodać jeden lub więcej towarów do koszyka należy wprowadzić w polach po lewej: kod towaru w edusklep.pl oraz zamawianą ilość, a następnie kliknąć na przycisk Dodaj towary do koszyka. Towary zostaną dodane automatycznie, jeśli tylko wszystkie wpisane wartości (kod towaru, zamawiana ilość) będą poprawne. W przypadku potrzeby dodania większej ilości towarów niż wyświetlona ilość linii, należy kliknąć na przycisk Dodaj więcej pól.