Sprawy idą w dobrym kierunku…

Ministerstwo Edukacji wydało bardzo ciekawy, dotyczący nas wszystkich komunikat. Mowa w nim o odstąpieniu od polityki centralnych zakupów nowoczesnego sprzętu dydaktycznego. Zapraszam do zapoznania się z pełną treścią komunikatu:

Komunikat w sprawie realizacji projektu “Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” Zakup sprzętu dydaktycznego ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi odbywał się dotychczas na poziomie centralnym. Zgodnie z obowiązującą procedurą dyrektorzy szkół (specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi) byli zobowiązani do składania informacji o potrzebnej aparaturze, oprzyrządowaniu oraz środkach dydaktycznych w kuratoriach oświaty. Następnie Kuratorzy Oświaty przekazywali zweryfikowane listy do Ministerstwa Edukacji Narodowej i na ich podstawie dokonywano centralnych zakupów. W opinii obecnego Ministra obowiązująca procedura jest nieskuteczna i doprowadza do nieefektywnej alokacji środków. Ministerstwo Edukacji Narodowej uznając, że to lokalne społeczności najlepiej znają potrzeby konkretnych placówek, zamierza odejść od dokonywania zakupów centralnych i planuje przekazanie samorządom lokalnym oraz szkołom zadań związanych z zakupem sprzętu dydaktycznego.

MEN dołoży wszelkich starań, aby zakupiony już sprzęt został wykorzystany w pełnym zakresie, zgodnie z realnymi potrzebami. W porozumieniu z dyrektorami szkół, przyjęty wcześniej i niewykorzystywany sprzęt zostanie przekazany do innych placówek oświatowych. Informujemy również, że każdy dyrektor szkoły przyjmujący sprzęt powinien go powtórnie zweryfikować i nie przyjmować rzeczy, które nie będą wykorzystane w jego placówce. Zostaną one przekazane tam, gdzie są potrzebne. Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z dyrektorami i samorządami jeszcze raz dokona weryfikacji przesłanych przez kuratorów oświaty, a sporządzonych przez dyrektorów szkół spisów zamówionego sprzętu, aby wykorzystać wszystkie zakupione materiały tam, gdzie najlepiej będą służyły dobru ucznia.

źródło: www.men.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *